Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Vũ Kim Thanh

 Họa sĩ Vũ Kim Thanh
Sinh ngày 15-11-1952 tại Hải Phòng
Họa sĩ hiện đang định cư tại Luân đôn (Anh)


Tĩnh vật - Sơn dầu

Tĩnh vật - Sơn dầu - 2000

Nghịch cảnh - Sơn dầu - 2000

Hoa Tulip - Sơn dầu - 2008

Máy khâu - Chì than - 1997

Chân dung - Chì than - 2004

Vẽ - Ký họa chì - 2004

Phong cảnh - Ký họa chì

Tĩnh vật - Ký họa chì - 2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét