Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Tố Mỹ

Họa sĩ Tố Mỹ
(Trần Văn Cổn)
(1928 - 2012)
Tốt nghiệp khoa Hội họa hệ chính quy khóa 5 (1961 - 1966) trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam

Tố Mỹ - Cảng cá Máy Chai - Sơn dầu - 80cm x 60cm

Tố Mỹ - Công trường sông Giá- Sơn dầu - 100cm x 70cm

Tố Mỹ - Du kích - Sơn dầu - 100cm x 80cm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét