Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Nguyễn Trọng Khải

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khải
  • Sinh ngày 28/12/1951
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Địa chỉ: số 9/B206 Thành Tô, Hải An, Hải Phòng
  • ĐT: 0914616750
 Nhà trong xóm - Màu bột (100cm x 90cm)

Chiều về - Sơn dầu - 150cm x 130cm

Chợ hoa - Sơn dầu - 150cm x 130cm

Tam Bạc- Sơn dầu - 150cm x 130cm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét