Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Mạnh Quỳnh

 Họa sĩ Mạnh Quỳnh
  • Tên thật: Nguyễn Mạnh Quỳnh
  • Sinh ngày 9/9/1947
  • Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam năm 1969
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Địa chỉ: 819 Nguyễn Văn Linh, Q. Lê Chân
Mạnh Quỳnh - Âu yếm - Sơn dầu (105cm x 95cm) - 2005


Mạnh Quỳnh - Tam Bạc những năm chống Mỹ - Sơn dầu (80cm x 55cm) - 2005

Mạnh Quỳnh - Tam Bạc - Sơn dầu (105cm x 95cm) - 2007

Mạnh Quỳnh - Hoa loa kèn- Sơn dầu (98cm x 95cm) - 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét