Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Lê Văn Kỳ

Họa sĩ Lê Văn Kỳ
  • Sinh năm 1946 tại Quảng Yên
  • Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1979
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Có tranh lưu gữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
  • Có nhiều tranh trong các sưu tập trong và ngoài nước
  • Địa chỉ: 12/23 Điện Biên Phủ, Hải Phòng
  • ĐT: 0904662898
Lê Văn Kỳ - Nhịp điệu Cảng - Acrylic - 100cm x 80cm
(Triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng 2012)

Lê Văn Kỳ - Chiều tâm linh (Chùa Bối Khê, Hà Nội) - Acrylic

Lê Văn Kỳ - Ca trù Hà thành - Sơn dầu - 140cm x 110cm

Lê Văn Kỳ - Tĩnh vật hoa đỏ - Acrylic - 2003

Lê Văn Kỳ - Thời hoa đỏ - Sơn dầu
(Sưu tập của Nguyễn Tam Hổ)


Lê Văn Kỳ - Quán hoa xuân - Acrylic
(Sưu tập của Lê Trọng Tín, TP Hồ Chí Minh)

Lê Văn Kỳ - Cát Bà - Đêm trăng huyền thoại - Sơn dầu

Lê Văn Kỳ - Sa-Pa mờ sương - Acrylic

Lê Văn Kỳ - Sa-Pa - Acrylic

Lê Văn Kỳ - Phan Xi Păng - Acrylic

Lê Văn Kỳ - Thung lũng tình yêu, Đà Lạt - Acrylic

Lê Văn Kỳ - Thu Hà Nội - Màu bột

Lê Văn Kỳ - Cung đàn xuân - Acrylic

Lê Văn Kỳ - Thiếu nữ và hoa ngọc trâm- Sơn dầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét