Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Hội họa Việt Nam đương đại (III)

Tới giờ thì trình độ vẽ vời của Alpha đã vượt qua cả ba lẫn mẹ:)  Sau đây là vài tác phẩm mới:


Kết quả của việc Alpha lần đầu tiên được nghịch màu nước ở nhà một người bạn. Ở nhà thì ba mẹ cấm tiệt màu nước vì sợ bẩn nhà:)
Còn đây là ba bức tranh màu sáp vẽ một lèo chiều Chủ nhật. Alpha đòi đóng khung treo lên. Nhưng với tốc độ sản xuất tranh của Alpha, tranh nào cũng treo thì chắc phải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét