Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Hoàng Hưng

Họa sĩ Hoàng Hưng
Sinh ngày 2/5/1946
Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
Địa chỉ: 18/128 Nguyễn Đức Cảnh, Hải PhòngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét