Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Bùi Nguyên Trường

Mỹ thuật Hải Phòng
Họa sĩ Bùi Nguyên Trường
Sinh năm 1942 tại Hải Phòng
  • Họa sĩ tự học
  • Triển lãm cá nhân tại Hà nội
  • Triển lãm tại Pháp
  • Địa chỉ: 1/79 Cầu Đất, Hải PhòngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét