Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Vũ Trọng Thuấn

Họa sĩ Vũ Trọng Thuấn
Sinh ngày 16/3/1939 tại Hải Phòng
Địa chỉ hiện nay:  Domicile 46AV - Carnot 93140 Bondy, France

Mùa xuân - Sơn mài 200cm x 200cm

Mùa hạ - Sơn mài 200cm x 200cmMùa thu - Sơn mài 200cm x 200cm

Mùa đông - Sơn mài 200cm x 200cm

Ấn tượng Hà nội - Sơn dầu 69cm x 89cm

Nguồn cảm hứng- Sơn mài 100cm x 100cm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét