Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Nguyễn Duy Lộc

Họa sĩ Nguyễn Duy Lộc
  • Sinh năm 1939 tại Hà Nội
  • Tốt nghiệp khoa Hội họa, hệ tại chức khóa 2 (1967-1972), Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng

Vườn xuân - Sơn mài

 Quán hoa - Sơn mài (110cm x 90cm)

Thiếu nữ - Sơn mài (110cm x 90cm)

Phong cảnh - Sơn dầu (2011)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét