Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Lê Viết Sử

Họa sĩ Lê Viết Sử
  • Sinh năm 1943 tại Hải Phòng 
  • Cử nhân Mỹ thuật
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Địa chỉ: Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Tel: 0904 592 503, 0122 939 5023
Lê Viết Sử - Da cam - Giấy dó (60cm x 80cm) - 2012

Lê Viết Sử - Phong cảnh - Giấy dó (Sưu tập của họa sĩ Bùi Mạnh Hùng)
Lê Viết Sử - Bến sông - Giấy dó - 60 x 80cm
Lê Viết Sử - Khỏa thân - Sơn dầu - 60cm x 80cm (Sưu tập của họa sĩ Võ Long)

Lê Viết Sử - Cháu gái - Màu bột (Sưu tập của họa sĩ Bùi Mạnh Hùng)
Lê Viết Sử - Tam Bạc - Sơn dầu
Lê Viết Sử - Cát Bà - Giấy dó (Sưu tập của TT Triển lãm & Mỹ thuật Hải Phòng)
Lê Viết Sử - Xã trưởng - Mẹ đốp - Màu bột (Sưu tập của họa sĩ Bùi Mạnh Hùng)
Lê Viết Sử - Ba thế hệ - Sơn dầu
 Lê Viết Sử - Tĩnh vật - Sơn dầu
 Lê Viết Sử - Tĩnh vật - Sơn dầu (Sưu tập của họa sĩ Bùi Mạnh Hùng) 
 Lê Viết Sử - Tĩnh vật - Sơn dầu (Sưu tập của họa sĩ Bùi Mạnh Hùng)
 Lê Viết Sử - Chân dung - Bột màu - 40cm x 60cm (Sưu tập của họa sĩ Võ Long)
 Lê Viết Sử - Thiếu nữ - bột màu
 Lê Viết Sử - Chân dung họa sĩ Nguyễn Đoàn - Giấy dó
 Lê Viết Sử - Tĩnh vật - Bột màu (Sưu tập của thangmdk)
  Lê Viết Sử - Tĩnh vật - Bột màu (Sưu tập của họa sĩ Võ Long)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét