Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Cánh cụt, có một con chim cánh cụt

Dưới đây là chương 6 của cuốn sách Bầy cánh cụt nhà Popper của  Richard và Florence Atwater, Quân Khuê dịch, Kim Đồng xuất bản.Rắc rối nối tiếp rắc rối
Bọn trẻ nhìn thấy viên cảnh sát trước tiên.“Bố nhìn kìa,” - Bill nói.  “Có một chú cảnh sát ở cửa sau. Chú ấy sắp bắt bố phải không?”“Gúc,” - Thuyền trưởng Cook kêu lên, bước đi với dáng điệu đường hoàng tới cửa, cố gắng chọc mỏ qua cửa lưới.“

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét