Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Bọ Ngựa chẩn bệnh

Sau Kafka, Stendhal, giờ tới phiên Bọ Ngựa.:)

Số là đang đọc Bu-ra-ti-nô cho hai bạn Alpha và Pi nghe, tới đoạn này vẫn thấy buồn cười. Mà cái truyện Bu-ra-ti-nô này, hồi bé đọc cũng dăm chục lần chứ có ít đâu.

Đoạn này là đoạn sau khi Man-vi-na và chó xù Ác-ti-môn cứu Bu-ra-ti-nô đang bị treo ngược trên cây xuống, Ác-ti-môn mời Cú, Cóc và Bọ Ngựa về chữa bệnh cho Bu-ra-ti-nô. Tất nhiên, mỗi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét