Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Quà từ Pháp


Quà từ Pháp nên có một cuốn bằng tiếng Pháp, hẳn là để khuyến khích tôi đi học tiếng Pháp đây. Tiếng Pháp thì có gì mà sợ: Tôi từng học tiếng Pháp những ba lần rồi.:) Trong thời gian chờ đợi đi học tiếng Pháp lần thứ tư, cuốn này được đưa vào collection Thuận (vẫn còn thiếu Made in Vietnam đấy ạ, nhắc khéo đấy:). Cuốn của Trần Dần là từ wish list sinh nhật năm ngoái. À, mà sắp sinh nhật tôi nữa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét