Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Mắt người Sơn Tây

Quang Dũng là một trong vài nhà thơ yêu thích nhất của tôi, và Mắt người Sơn Tây là một trong vài bài của Quang Dũng mà tôi mê nhất, nên không lạ khi vừa nhận được tập Mắt người Sơn Tây - thơ văn tinh tuyển do Nhã Nam ấn hành là tôi giở ngay bài này ra. (Vầng, lại được tặng đấy, các bác gì đừng ganh tỵ quá nhé, hại cho sức khỏe!:)
Trong tập này, trang 46 là bài Mắt người Sơn Tây như bấy lâu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét