Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Hai trăm năm nữa ta đâu biết...

NGƯỜI PHỎNG VẤNVậy, ông viết văn cho ai?PAMUK
Càng sống, bạn càng thường xuyên tự vấn mình như thế. Tôi đã viết bảy tiểu thuyết. Tôi mong sẽ viết được bảy tiểu thuyết nữa trước khi chết. Nhưng này, đời ngắn tày gang. Sao không hưởng thụ cuộc sống thêm một chút? Đôi khi tôi thực sự phải tự ép mình. Tại sao tôi làm việc này? Ý nghĩa của tất cả việc này là gì? Đầu tiên, như đã nói, ngồi một mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét