Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Quà từ ÚcĐọc một đoạn trong Amulet thấy rất quen, chuyện cô thi sĩ trốn trong toalet khi lính chiếm trường đại học hình như Bolano đã kể ở đâu, có thể trong The Savage Detectives. Se kiểm tra sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét