Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Có bạn


(Những chuyện kể dưới đây có thể hoàn toàn là hư cấu. Mà cũng có thể không.)
Tôi có một thằng bạn.  Tên nó là Lộc. (Đây là lần đầu tiên tôi tương tên người thật lên blog, vì không thể kể câu chuyện này mà không nhắc đến tên nó, mà viết tắt thì sợ tạo nhiều liên tưởng không tốt. Vả lại, đằng nào nó cũng không đọc blog này.)
Sáng, tôi rút điện thoại ra tính gọi nó. Cũng lâu tôi không gọi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét