Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Bản danh sách Goldmund - 2011 (Phần 2)


Sách tiếng Việt:
Sách tiếng Anh:
1)      Between Parentheses của Roberto Bolano: Trong năm tôi đã đọc ba tiểu thuyết của Bolano là The Savage Detectives, Amulet và Distant Star, nhưng có vẻ tiểu thuyết Bolano không phải vị của tôi lắm. Tập Between Parentheses, tập hợp các bài báo, tiểu luận, phỏng vấn, .v.v. đọc sướng hơn nhiều. Với riêng tôi, đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét