Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Trên tủ giày có hoa
Hoa này là hoa anh ơiLà hoa một bữa đẹp trời ta đi(Xuân Diệu)

Đùa chứ không phải hoa anh ơi, càng không phải hoa em ơi, còn là hoa gì thì tùy người. Chẳng hạn, tôi thì thấy nó đúng là hoa pensée (păng-xê), còn cô bán hàng thì gọi đây là hoa cẩm nhung. Đằng nào thì đưa hoa cho tôi xong, cô bán hoa vẫn dịu dàng, khẽ khàng, ngọt ngào nói: Anh ơi, cho em xin bốn mươi ngàn!

Hoa này ít khi tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét