Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Thơ oneku





Câu này nghĩ ra lâu rồi, nhân dịp dọn giá sách. Hôm nay có người khen hay nên đem post ra đây:)





Bụi nằm trên gáy đợi thời gian
21/2/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét