Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Nabokov là một ca khó và một vài chỉ dẫn về mua sách giảm giá

+ Đặt tên dài loằng ngằn thế là biết nội dung không có gì rồi.  Thói đời thùng rỗng kêu to mà:)
+ Tôi đọc Lolita đến lần thứ ba, nhưng không lần nào qua nổi trăm trang. Chắc tại cuốn tôi có chữ nhỏ quá, chứ không phải tại ruồi. Có lẽ chờ bản dịch của cụ Dương Tường ra đọc cho nó nhẹ nhõm. 
+ Nabokov quả nhiên là một ca khó, khó lắm, nên chả biết nói gì. Nên thay vì nói chuyện Nabokov ta nói

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét